BÖYÜKTƏHƏR

1. великоватый; 2. великовато;
BÖYÜKLÜK
BÖYÜMƏ

Digər lüğətlərdə