BÜYÜ

Türk mənşəli qədim sözdür. Sehir, gizlinlərdən, qeybi olanlardan xəbərdar olmağa, agah olmağa deyilir.
BÜTPƏRƏSTLİK
CAĞATAY

Значение слова в других словарях