BAŞ-AYAQ

BAŞ-AYAQ – DÜZ A kişi, sən baş-ayaq nə üçün danışırsan (A.Şaiq); Sən ona düz deyirsən ki, oxumaq kasıblara müyəssər olmurdu (Mir Cəlal).

BASMAQ
BAŞAĞRISI

Значение слова в других словарях