babatlaşdırmaq

babatlaşdırmaq
babatlaşdırma
babatlaşma

Digər lüğətlərdə