bac-xəracsız

bac-xəracsız
bac-xərac
baca

Digər lüğətlərdə