BASMARLAMAQ

Basmaq (altına almaq) sözü ilə kökdaşdır. Bas-ma-ar-la-maq kimi olub, qamarlamaq qəlibi üzrə yaranıb. Ehtimal ki, buradakı -la şəkilçisi əslində -ala kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BASQI
BAŞ

Digər lüğətlərdə