BİOLOGİZM

\[alm. Biologismus; fr. biologisme\]. Həqiqəti tək tərəfli olaraq ancaq bioloji baxımdan tədqiq edən təbii, dialek-tik həyatın anlamlarını digər real sahələrə də tətbiq edən dünya-görüş.
BİLİK
BİRLİK

Значение слова в других словарях