BLOKNOT

I
сущ. блокнот. O, stolun siyirməsindən bloknot çıxartdı он достал из ящика стола блокнот
II
прил. блокнотный. Bloknot vərəqi блокнотный лист
BLOKLU
BLOKNOTLU

Digər lüğətlərdə