BORULU

прил.
1. трубчатый (состоящий из труб). Borulu peç хим. трубчатая печь
2. сосудистый. бот. Borulu bitkilər сосудистые растения, borulu traxeidlər сосудистые трахеиды
BORUQAYNAQLAYAN
BORUSAYAQ

Digər lüğətlərdə