CAHİLİYYƏ

is. [ ər. ] tar. Ərəblərdə müsəlmanlıqdan əvvəlki dövr. Cahiliyyə dövrünün bütləri.
CAHİLANƏ
CAHİLLİK

Значение слова в других словарях