CAVAR

сущ. устар.
1. соседство, близость
2. защита, покровительство
CAVANYANALIQ
CAVİD

Digər lüğətlərdə