CİDD-CƏHD

сущ.
1. старания, усилия, усердие, рвение (сильное стремление к выполнению чего-л. ). Lüzumsuz ciddcəhd ненужное усердие, artıq cidd-cəhd излишнее усердие, çox böyük cidd-cəhd огромное (громадное) усилие, fövqəladə cidd-cəhd невероятные усилия; ciddcəhdim hədər getdi мои старания (усилия) оказались тщетными, onun cidd-cəhdi əbəs idi старания (усилия) его были напрасны; nail olmaq cidd-cəhdi усилие добиться чего , cidd-cəhdinə baxmayaraq kimin, nəyin несмотря на старания (усилия) кого, чего, чьи
2. упорство, настойчивость; cidd-cəhd göstərmək: 1. проявлять усердие; прилагать усилия (старания); 2. проявлять упорство, настойчивость; cidd-cəhd etmək: 1. см. cidd-cəhd göstərmək; 2. делать усилие (над собой)
CİDARLANMAQ
CİDD-CƏHDLƏ

Digər lüğətlərdə