DƏCCAL

\[ər.\] сущ. дин. дажжал (гуя къияматдин къаз мукьва, эхирзаман жедайла зурба са ламрал акьахна дуьньядал къведай, инсанар диндивай яргъаз ийидай са махлукь; 12 лагьай имам Мегьдидилай вилик пайда хьана вич гьам я лугьудай тапархъан; тапан Мегьди); // пер. тапрукь, гьарамзада, фасикь.
DƏC
DƏCƏL

Digər lüğətlərdə