DAD-FƏRYAD

\[fars.\] сущ. дад-феряд, куьмекдиз эверун; дад, суза, феряд; dad-fəryad etmək (eləmək) дад-феряд авун, куьмекдиз эверун.
DAD-FƏĞAN
DADAMAL

Digər lüğətlərdə