DADAMAL

прил. рах. са куьник (хушуниз текъвер са затӀуник, пис амалдик) даданмиш хьайи, вердиш хьайи, ктканвай; dadamal olmaq (öyrənmək, düşmək) адет авун, даданмиш хьун, вердиш хьун, чир хьун, куткун (са чӀуру амал); dadamal öyrətmək даданмишарун, куткурун, чирун (чӀуру амал).
DAD-FƏRYAD
DADANAQ

Digər lüğətlərdə