DAVRANMAQ

глаг. kimlə, nə ilə обращаться:
1. вести себя по отношению к кому-л. Nəzakətlə davranmaq kimlə обращаться вежливо с кем
2. пользоваться чём-л. Ehtiyatla davranmaq nə ilə обращаться осторожно с чем
DAVRANMA
DAVUDİ

Digər lüğətlərdə