DODAQLANAN

прил. лингв. лабиализованный (произносимый с участием губ). Dodaqlanan samitlər лабиализованные гласные, dodaqlanan səslər лабиализованные звуки
DODAQLAMA
DODAQLANMA

Digər lüğətlərdə