DOLUCA

прил. полненький
DOLUBUYNUZLULAR
DOLUDÖYMƏ

Digər lüğətlərdə