EHTİRASLI

1. EHTİRASLI Xan ayaq saxlayıb ehtiraslı baxışla [Tutubəyimi] süzdü (Çəmənzəminli); HƏRİS, ŞƏHVƏTLİ, TEMPERAMENTLİ.

2. ehtiraslı bax coşqun 2; atəşin 1

3. ehtiraslı bax həvəsli

EHTİRAS
EHTİŞAM

Значение слова в других словарях