ELÇİLƏMƏK

глаг. см. elçi düşmək 1
ELÇİLƏMƏ
ELÇİLİK

Digər lüğətlərdə