ELDARŞAMI

is. bot. Azərbaycanın Eldar deyilən yerlərində bitən şam ağacı növü. Eldarşamı … enli çətirli, gövdəsi düz və ya əyilmiş olan, 18-20 metrə qədər hündürlüyündə ağacdır.
İynələri qısa budaqlar üzərində ikişər yerləşir. H.Qədirov.

ELÇİLİK
ELDAŞ

Значение слова в других словарях