EPİZOD

\[yun. epeisodion-əlavə\] эпизод (1. вакъиа, агьвалат. 2. лит. художественный эсердин вичихъ са кьадар кьилдивал авай, са кьадар акьалтӀай метлеб квай са вакъиадикай рахазвай пай).
EPİTET
EPOS

Digər lüğətlərdə