EYBƏCƏR

I. i. ugly person, fright; ~ etmək / hala salmaq bax eybəcərləşdirmək; Ailə eybəcərsiz olmaz at. söz. ◊ Every family has its black sheep

II. s. ugly; misshaped, deformed; ~ sifət an ugly face

EY-HAY
EYBƏCƏRCƏSİNƏ

Значение слова в других словарях