EYDİRMƏK

İydir kimi olub. “Yedirt” mənasını əks etdirib. “Canına-qanına hopdur­maq” deməkdir. Söz “tələsdirmək, yumşaltmaq, oxşamaq, əmizdirmək, tumar çək­mək, sığallamaq” kimi müxtəlif mənalara malikdir. Ehtimal ki, sonuncu mənalar ey (yey, yəni yaxşı) sözü ilə bağlıdır. Deməli, yaxşı mənasını əks etdirən ey kəlməsi ilə tələsmək mənasını əks etdirən ey sözü omonim sözlər olub, tələsmək yerinə evmək, tələsən əvəzinə evək sözləri də işlədilib. Eydirməyin “tələsmək” mənası bununla bağlıdır və ey (yey) kəlməsinə dəxli yoxdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EYBƏCƏR
EYHAM

Digər lüğətlərdə