FIRFIRA

сущ. 1. букӀа, кӀепӀербан, кӀапӀажул; 2. физ. вичин даях нукьтадал кӀани йигинвилелди элкъвез жедай кӀеви затӀ; ** fırfıra kimi fırlanmaq пер. букӀа хьиз элкъуьн, ялтахвалун, ттум галтадун, къуллугъ авун.
FIRÇILTI
FIRIQ

Digər lüğətlərdə