FANÁTİK

[ lat. fanaticus – azğın]
1. Dindarlığı həddini aşaraq, başqa dinlərə düşmən münasibət bəsləyən adam; qatı mövhumatçı.
Bağdad Şərq dünyasını təmsil edən əfsanəvi bir şəhər kimi, öz fanatik cah-cəlalı ilə bütün dünyanı heyrətə saldı… Ə.Məmmədxanlı.

2. Hər hansı bir işə və ya əqidəyə, məsləkə həddindən artıq sadiq olan adam; təəssübkeş. Öz işinin fanatiki.
[Bəkir:] Bura bax, heç olmasa bu gecə işləmə, ay yoldaş fanatik. İ.Hüseynov.

Синонимы

  • FANATİK fanatik bax 1. təəssübkeş 1; 2. mövhumatçı; 3. əfsanəvi
  • FANATİK dindar
FANATİ́K
FANATİ́ZM

Значение слова в других словарях