FEODALİZM

феодализм
FEODAL
FERMA

Digər lüğətlərdə