GÜLÇİN

Hərfi mənası farsca “gül qoparan” deməkdir. çin “çidən” məsdərinin qram­matik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLAB
GÜLƏBƏTİN

Digər lüğətlərdə