GÜLLƏÇİ

“Snayper” məqamında işlədilib, Aşıq Ələsgər oğlunu gülləçi hesab edirdi. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLLƏBARAN
GÜLMƏŞƏKƏR

Digər lüğətlərdə