GÜLNİSƏ

Gül (farsca) və nisə (ərəbcə) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, hərfi mənası “gül qadın” (gül tək) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLMIX
GÜLTƏKİN

Digər lüğətlərdə