GÜNƏMUZD

Mozd farsca “haqqın pulla ödənilməsi” deməkdir. Günəmuzd “haqqın gündəlik ödənilməsi”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNEY
GÜNƏŞ

Digər lüğətlərdə