GÜRZƏ

GÜRZƏ I is. İlanın növlərindən biri. Bu ilan gürzədir. Çox zəhərli ilandır (S.S.Axundov).

GÜRZƏ II is. İçərisinə ət və ya başqa şey qoyulmuş xəmir xörəyi.

GÜNLÜK
HAQQ

Значение слова в других словарях