GÜRZƏ

i. zool. (ilan növü) adder; (həm də məc.) viper

GÜRZ
GÜVƏ

Значение слова в других словарях