GÜZƏRAN

Farscadır, güzar (əsli: qozər) sözünün cəmidir. Farsca qozaştən məsdəri ilə bağlıdır, mənası “keçib-gedən”, “daimi olmayan” deməkdir. “Keçənə güzəşt deyərlər” mənasında güzəşt sözü elə keçmək sözünün sinonimidir. İndi “уступка” anlamını əks etdirir. Güzəran həm də “yaşayış vasitələri, yaşayış tərzi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜZ
GÜZƏŞT

Digər lüğətlərdə