gavalımeyvəlilər

gavalımeyvəlilər
gavalımeyvəli
gavangir

Digər lüğətlərdə