gecəbəgündüz

gecəbəgündüz
gecə-gündüz
gecəbörkü

Digər lüğətlərdə