gedər-getməz

gedər-getməz
gedən-gələn
gedər-gəlməz