GENİŞLƏNMƏK

шириться, расширяться
GENİŞLƏNDİRTMƏK
GENİŞLİK

Digər lüğətlərdə