HƏDDİ-BÜLUĞ

Ərəbcə həddbüluğ (yetişmə) sözlərindən əmələ gəlib, “yetkinlik həddi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HƏCM
HƏDƏF

Digər lüğətlərdə