HACIYATMAZ

is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik.
HACIMƏNƏBAX
HAÇA

Значение слова в других словарях