HACIOTU

Əsli yunanca olan və rus dilində işlədilən мандрагора adlı bitkiyə bizdə hacıotu deyiblər (“sığınotu”, “maralotu” da deyiblər).Dərman otudur və görkəmi hacıların çalmasına oxşayır. Ona görə də belə adlanıb. “Rusca-azərbaycanca lüğət” bu sözü tərcümə etməyib, elə мандрагора kimi saxlayıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HACILEYLƏK
HAÇAQAYA