HAMBIL

Farsca həmpa sözlərindən əmələ gəlib. Ehtimal ki, “ayağı güclü” demək olub. Osman Sarıvəllidə “hampıllı kəl” ifadəsi var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAMBALA
HAMİLƏ

Digər lüğətlərdə