HANDA

Harada? sual əvəzliyinin danışıqda işlənən forması. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bəzən hara? mənasını da verir.

De, sən bura handa,

Adı bəlli xan Eyvazım?!

Misri qılınc durmaz qında,

Adı bəlli xan Eyvazım?!

                      (“Koroğlunun Qars səfəri”)

HANCARI
HANDAN-GECDƏN

Значение слова в других словарях