HANDAN-GECDƏN

Handan-hana, sonradan-sonraya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Handan-gecdən Dəmirçioğlu özünə gəlib, qalxıb oturdu. (“Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyi”)

HANDA
HARAMI