HARAMZADƏ

Bax: haramzada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

 

HARAMZADA
HAŞA

Значение слова в других словарях