HAYQIRMAQ

Ay feilinin bir mənası “danış” (ayıt) deməkdir. Ayqır sözü də olub və “кричатъ” kimi açıqlanıb.Bu söz (yəni ayqır) “qıy vurmaq” və “qışqırmaq” an­lam­larında indi də işlədilir.Deməli, ayqır sinonimlər birləşməsidir, “hündürdən səs çıxarmaq” deməkdir. Hayqır məhz ayqırın bir qədər dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAYIL-MAYIL
HELM

Digər lüğətlərdə