İBARƏT

\[ər.\] 1. ибарат, ибарат тир; səkkiz nəfərdən ibarət ailə муьжуьд касдикай ибарат (муьжуьд кьил) хзан; ibarətdir ибарат я; тешкил хьанва; ibarət olmaq ибарат яз хьун; ...тешкил хьанваз хьун, ...туькӀвенваз хьун; 2. клас. кил. ibarə 2).
İBARƏPƏRDAZLIQ
İBÇİN

Digər lüğətlərdə