İBLİSCƏSİNƏ

кил. iblisanə.
İBLİSANƏ
İBLİSLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə