İCAZƏNAMƏ

\[ər. icazə və fars. namə\] сущ. ижазадин (рухсатдин) ччар, кагъаз.
İCAZƏLİ
İCAZƏSİZ

Digər lüğətlərdə