İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

прил. обобществлённый. истор. İctimailəşdirilmiş torpaq обобществленная земля, ictimailəşdirilmiş təsərrüfat обобществленное хозяйство, ictimailəşdirilmiş əmək обобществленный труд
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK
İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə